Hestia School of Understanding

 • Hestia School of Understanding

  Pandora 4a – 5, Amstelveen | Tel. 06-59818484

  Hestia Kinderopvang en School of Understanding (SoU) werken vanaf augustus 2021 samen in een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Deze samenwerking vindt plaats op de SoU locatie Amstelveen. Bij Hestia zijn we heel enthousiast over deze samenwerking. De werkwijze van de school sluit goed aan bij die van Hestia Kinderopvang. Bij de SoU ligt de focus op de persoonlijke leerlijn van het kind, welke aansluit bij de individuele talenten en behoeften. Ze vinden het belangrijk dat de kinderen eerst leren wie ze zelf zijn, zodat ze met deze kennis en ervaring de wereld in kunnen gaan. Zoals ze het zelf zeggen op hun website: “De School of Understanding biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil.” Dit sluit perfect aan bij de visie van Hestia Kinderopvang. 

  Onze werkwijzen komen o.a. overeen in de benadering van het onderwijs. Bij Hestia werken we veel met hoeken en ruimten met specifieke doeleinden, dus ingericht met het doel specifieke activiteiten uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de bouwhoek, het atelier, etc. SoU doet iets soortgelijks met leerpleinen, welke ook gericht zijn op uitvoering van specifieke activiteiten en lesstof. Tevens is er bij de SoU een ‘learner-centered’ omgeving waarin leerlingen op hun manier kunnen leren en zich ondersteund voelen en mogelijkheden geboden krijgen. Dit is voor Hestia ook een belangrijk punt; ten slotte staat bij ons het geloof in het rijke en competente kind centraal, waarin wij onder andere via de meervoudige intelligentie theorie de verschillende manieren waarop een kind slim kan zijn erkennen.
  Een ander mooi element van de SoU is dat zij een vrij internationale oudergroep heeft met veel expatfamilies. Dit past prachtig bij Hestia’s klantenkring en de focus op diversiteit en verschillende achtergronden.

  Natuurlijk kunnen wij ook van elkaar leren: SoU heeft bijvoorbeeld aangegeven enthousiast te zijn om betrokken te worden bij de werkwijze van tweetaligheid bij Hestia. Beide organisaties zijn intensief bezig met ouderbetrokkenheid en zijn daarom nieuwsgierig naar hoe de ‘ander’ dit aanpakt. Daarnaast is het voor Hestia de tweede keer dat we onderdeel worden van een school (Waldorf aan de Werf ging SoU voor), en dat we zo intensief zullen samenwerken met de school zelf.
  In de toekomst zal er ook nieuwbouw beschikbaar komen voor de school en Hestia Kinderopvang verhuist dan mee.

  Voor informatie over tarieven en plaatsing kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor, tel. 020-6618710 of via: planning.plaatsing@hestiakinderopvang.nl.

  BSO – LRK-nummer: 337556155