Inschrijven

 • PROCEDURE

  U kunt uw kind(eren) inschrijven via het inschrijfformulier onderaan deze pagina, waarna u van ons een bevestiging ontvangt. Uw kind(eren) worden op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats is op de door u gewenste locatie, neemt onze administratie contact met u op.

  U wordt maximaal een maand voordat de plaatsing ingaat op het dagverblijf uitgenodigd voor een intakegesprek en kennismaking met de pedagogisch medewerkers en het centrum.

  Voor informatie over planning en plaatsing kunt u contact opnemen via 020-6618710 en planning@hestiakinderopvang.nl.

  TARIEVEN

  Voor de tarieven per locatie kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor. Onze medewerkers kunnen u dan tevens meer vertellen over de verschillende locaties en uw vragen over planning en plaatsing beantwoorden.

  Alle tarieven zijn inclusief:

  • babyvoeding
  • brood- of warme maaltijden
  • tussendoortjes (fruit, rijstwafels, crackers, thee, water)
  • een sterk pedagogisch concept incl. activiteiten

  KINDEROPVANGTOESLAG

  U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer u kinderopvang bij ons afneemt. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van zaken als uw inkomen, de gezinssamenstelling, etcetera. Op de factuur die u van ons ontvangt staat het bruto bedrag per maand. Op de site van de Belastingdienst kunt u  een proefberekening maken om te zien waar u recht op hebt. Vergeet niet om binnen drie maanden kinderopvangtoeslag aan te vragen!

  Voor de aanvraag kinderopvangtoeslag heeft u het registratienummer van een locatie nodig. Alle locaties van Hestia Kinderopvang zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De LRK-nummers vindt u ook terug op uw factuur.

  • Hestia Amstelveen BSO -317358327
  • Hestia Amstelveen KDV – 216639451
  • Hestia Rivierenbuurt BSO  – 999652552
  • Hestia Rivierenbuurt KDV – 128536111
  • Hestia Waldorf aan de Werf BSO – 295390980
  • Hestia School of Understanding BSO – 337556155
  • Hestia Hobbithoeve KDV – 133447169
  • Hestia BSO – 107950765 
  • Hestia Matchzo BSO – 182952162 

  WETGEVING EN VEILIGHEID
  Beroepskracht-kind ratio
  Wij voldoen aan de wettelijke eisen van het aantal beroepskrachten per kind. Deze zijn:

  • Eén beroepskracht op 3 baby’s tot 1 jaar.
  • Eén beroepskracht op 5 dreumesen van 1 tot 2 jaar.
  • Eén beroepskracht op 8 peuters van 2 tot 4 jaar.
  • Eén beroepskracht op 10 kinderen van 4 tot 7 jaar.
  • Eén beroepskracht op 11 kinderen van 4 tot 13 jaar.
  • Eén beroepskracht op 12 kinderen van 7 tot 13 jaar.

  Veiligheid
  Veiligheid staat centraal bij Hestia. U moet er op kunnen vertrouwen dat uw kind in een veilige omgeving verblijft, zowel emotioneel als fysiek. Dit betekent dat medewerkers uw kind op positieve wijze begeleiden, dat de accommodaties en het speelmateriaal veilig zijn en dat er toezicht is.

  Onze medewerkers worden met grote zorg geselecteerd. Het inwinnen van referenties, het opvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) en het meedraaien van een dag op de groep, maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Hestia betrekt ook ouders bij deze procedure. Na aanstelling houden medewerkers elkaar scherp door feedback te geven op elkaars functioneren en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor de naleving van protocollen en werkinstructies.

  Ook gaat er veel aandacht uit naar de veiligheid in en rondom de accommodaties. Een aantal belangrijke aspecten:

  • De accommodaties zijn open en overzichtelijk, ouders zijn altijd welkom
  • Op alle locaties wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Veiligheid uitgevoerd om de kans op letsel door onveilige situaties te voorkomen. Daarbij gaat het niet om het uitbannen van alle veiligheidsrisico’s. Belangrijk is een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van uitdaging en leermomenten; vallen en opstaan.
  • Op alle locaties wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie Gezondheid uitgevoerd om gezondheidsrisico’s te verkleinen.
  • Daarnaast zijn er ook inspectiediensten – zoals de GGD, brandweer en arbeidsinspectie – die meekijken en beoordelen of aan wettelijke eisen is voldaan.

  Inspectie Kinderopvang
  De GGD inspecteert jaarlijks alle kinderdagverblijven, BSO’s en peuterspeelzalen in Amsterdam. Er wordt dan gekeken naar de Wet Kinderopvang: veiligheid, hygiëne, personeel en pedagogiek. Voldoet een kinderopvang niet dan krijgt het verblijf, afhankelijk van het probleem, een bepaalde termijn de tijd om te voldoen aan de eis. De inspectierapporten over de vestigingen van Hestia zijn te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. De meest recente rapporten vindt u bij de locaties.

   

  INSCHRIJVEN BIJ HESTIA AMSTERDAM, AMSTELVEEN EN DRIEMOND

  Kidsvision