Klachten

 • Klachtenregeling
  Door goed te luisteren wat uw wensen en behoeften zijn, streven we er naar om tot tevredenheid van ouders te werken. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over iets dat voorgevallen is. Hestia Kinderopvang B.V. heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.

  Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend, bij voorkeur per email: info@hestiakinderopvang.nl.
  Per post kan ook: Hestia Kinderopvang, Asterweg 17A1 1031HL Amsterdam
  De klacht wordt doorgestuurd naar degene die de klacht zal afhandelen en de directeur wordt op de hoogte gesteld. Afhankelijk van de klacht wordt deze afgehandeld door:

  • de teamleider van de locatie
  • de leidinggevende van planning & plaatsing en financiën
  • de directeur handelt een klacht over een teamleider of leidinggevende af

  Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich voor informatie, advies en mediation richten tot Klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. Het Klachtenloket neemt uw klacht gratis in behandeling en kan vervolgens bemiddeling of mediation voorstellen.
  Mocht het Klachtenloket en/of mediation geen uitkomst bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Uw klacht wordt dan formeel een geschil. Bemiddeling van de Geschillencommissie is niet gratis. U betaalt 25 euro als u een geschil meldt. Hestia laat zich bij een geschil bijstaan door een jurist.

  Klachtenverslagen 2022