FAQ

 • Wanneer wordt mijn kind geplaatst?
  Wanneer er plaats is op uw gewenste locatie, nemen we contact met u op. Wij sturen u een contract toe, dat binnen een week geretourneerd moet zijn. Uiterlijk een maand voor aanvang van het contract wordt u uitgenodigd voor een intake en kennismaking met de pedagogisch medewerkers. Voor informatie over planning en plaatsing kunt u contact opnemen via 020-6618710 en planning.plaatsing@hestiakinderopvang.nl.

  Wat is de opzegtermijn van een contract?
  Als u een contract wil beëindigen of minder dagen wil afnemen, geldt een opzegtermijn van één maand. Een contract kan op elke willekeurige dag van de maand kan worden opgezegd. Als opzegdatum geldt de datum dat de email is verstuurd of brief is ontvangen door Hestia, tenzij een latere datum wordt genoemd. Wilt u een opzegging of wijziging s.v.p. schriftelijk melden? Dat kan ook via mail: planning.plaatsing@hestiakinderopvang.nl. Meer informatie vindt u in de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

  Kan ik incidenteel extra opvangdagen aanvragen?
  U kunt (onder voorwaarden) tegoed opbouwen door uw kind af te melden in het ouderportaal. Dit tegoed kan vervolgens worden ingezet bij de aanvraag van een extra dag die via het Ouderportaal wordt ingediend. Mocht u geen tegoed meer hebben of u heeft deze nog niet opgebouwd, dan kunt u via het Ouderportaal ook een extra dag aanvragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Nadat de aanvraag door u is ingediend, beoordeelt een medewerker van Hestia of deze extra dag mogelijk is. Via het Ouderportaal ontvangt uw hierover bericht. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat extra dagen geen recht zijn maar een extra service die wij (proberen te) verlenen. Tegoed dat aan het eind van het kalenderjaar of het contract resteert wordt dan ook niet gerestitueerd.

  Aanvullende informatie over de extra opvangdagen en het tegoed vindt u in H.8 van de huisregels van de locatie waar uw kind wordt opgevangen. 

  Is Hestia het hele jaar geopend?
  Onze locaties zijn gesloten op nationale feestdagen en twee studiedagen per jaar. U kunt de sluitingsdagen voor 2022 hier bekijken

  Hoe verloopt de kennismaking op het kinderdagverblijf?
  Ouders/verzorgers moeten voor de kennismakingsperiode minimaal 1 week en maximaal 3 weken uittrekken. Dit is afhankelijk van de leeftijd en het karakter van uw kind. Parttime kinderen hebben een aangepast kennismakingsprogramma. Er kunnen maximaal twee ouders of begeleiders per kind aanwezig zijn tijdens het kennismaken, dit in verband met de drukte op de groep. De eerste week moet de ouder/verzorger beschikbaar zijn, de periode daarna moet de ouder goed bereikbaar zijn. Baby’s houden hun eigen ritme aan en krijgen tijdens de kennismakingsperiode de fles op hun normale tijd. Zo gaat het ook met het slapen.

  Hoe verloopt de kennismaking op de BSO?
  De kennismaking op de BSO wordt in overleg met de ouders, het kind en de groepsleiding besproken. Afhankelijk van de wensen van de ouder(s), wordt er een korte of langere kennismakingsperiode afgesproken.

  Wat doet Hestia aan de veiligheid van mijn kind?
  Hestia besteedt veel zorg en aandacht aan de veiligheid van de kinderen die worden opgevangen. We werken met een Veiligheidsmanagementmethode (KDV en BSO) gebaseerd op de methode van Stichting Consument en Veiligheid. Er is een veiligheidsplan opgesteld welke digitaal te raadplegen is op de locatie.

  Wat doet Hestia aan de gezondheid van mijn kind?
  De gezondheid waarborgen we met behulp van de Gezondheidsmanagementmethode (KDV en BSO) gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Het Veiligheids- en Gezondheidsplan is op alle kindercentra digitaal te raadplegen. In dit plan is een risico-inventarisatie en -evaluatie en een Plan van Aanpak opgenomen Alle medewerkers hebben kennis van de geïnventariseerde risico’s en het actieplan dat daar uit volgt.

  Heeft Hestia de juiste vergunningen?
  Alle locaties van Hestia Kinderopvang beschikken over de vereiste vergunningen. Deze zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang.

  De LRK-nummers:

  • Hestia Amstelveen KDV – LRK-nummer: 216639451
  • Hestia Amstelveen BSO – LRK-nummer: 317358327
  • Hestia Rivierenbuurt KDV – LRK-nummer: 128536111
  • Hestia Rivierenbuurt BSO – LRK-nummer: 999652552
  • Hestia Waldorf aan de Werf BSO LRK-nummer: 312777590
  • Hestia School of Understanding BSO – LRK-nummer: 337556155

  Welke taal wordt er gesproken?
  De voertaal op onze kindercentra is Nederlands. Daarnaast zingen wij liedjes met de kinderen in verschillende talen. Afhankelijk van het team worden liedjes uit de landen waar teamleden vandaan komen gezongen. Zo luisteren wij naar Franse, Duitse, Engelse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse liedjes met de kinderen.
  Op onze locaties Amstelveen en Rivierenbuurt worden alle dagelijkse activiteiten tweetalig aangeboden, in Nederlands en Engels. De Nederlandse medewerker spreekt alleen Nederlands en de Engelse medewerker spreekt alleen Engels met de kinderen.

  Heeft u een klacht?
  We hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht u onverhoopt een klacht hebben, bespreek die dan met de betrokken persoon. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat de verdere procedure is.