Voor Hestia Ouders

 • RUILDAG

  Het aantal ruildagen dat u kunt inzetten in het jaar wordt bepaald door het aantal dagen per week waarvoor u een plaatsingsovereenkomst met ons heeft afgesloten. Bijvoorbeeld: u neemt 2 dagen opvang per week af volgens de plaatsingsovereenkomst, dan heeft u recht op 3 (2 plus 1) ruildagen in 2017.

  De regels:

  • Opvangdagen die op een nationale feestdag vallen en ziektedagen van uw kind kunnen niet geruild worden.
  • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.
  • In de huisregels staat aanvullende informatie over de mogelijkheden voor een ruildag. U vindt de huisregels op deze site bij de betreffende locatie.
  • Uw kind wordt op de eigen stam- of basisgroep geplaatst. Indien geen plaats is op de eigen groep, wordt er  in overleg met de ouders voor een andere stam- of basisgroep gekozen.

  SLUITINGSDAGEN

  Onze locaties zijn gesloten op nationale feestdagen en twee studiedagen per jaar. U kunt de sluitingsdagen voor 2018 hier bekijken

  KLACHTEN

  Door luisteren en meedenken over uw wensen en behoeften, streven we ernaar om klantvriendelijk te zijn. Het kan natuurlijk voorvallen dat er alsnog iets gebeurt waarover u klachten heeft. Hierover kunt u dan met de desbetreffende pedagogisch medewerker of de locatiemanager praten. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u dit met de kwaliteitsmanager of directeur bespreken. Indien u niet tevreden bent met het antwoord of de afhandeling van de klacht kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van Hestia Kinderopvang B.V.

  U kunt er echter ook voor kiezen om direct met de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen contact op te nemen als u niet tevreden bent. Als u besluit naar de geschillencommissie te gaan, zal Hestia door haar bedrijfsjurist vertegenwoordigd worden. De Geschillencommissie behandelt klachten van ouders en oudercommissies.

  Verslagen 2016:

  OUDERADVIESCOMMISSIE

  Hestia Kinderopvang heeft per locatie een ouderadviescommissie (OAC). Zij heeft een adviserende, signalerende en stimulerende taak. De ouderadviescommissie overlegt met de vergunninghouder of diens plaatsvervanger over alles wat kan bijdragen aan de goede opvang van de kinderen. Er wordt regelmatig vergaderd, de commissie bepaalt zelf hoe vaak ze bijeenkomt. De vergaderingen van de ouder adviescommissie zijn openbaar. Vraag op uw vestiging hoe vaak en wanneer de OAC bijeenkomt. Het laatste verslag ligt ter inzage op de vestiging.

  Uit iedere groep op de locaties zijn ouders gekozen of gevraagd die samen de ouder adviescommissie vormen. De ouderadviescommissie kiest uit haar leden een voorzitter en een secretaris.